HET BOUWSYSTEEM

WOODYSHOUSING bouwt met kant en klare CLT houten modules hele gebouwen. Deze zogenaamde smart microwoningen kunnen tot acht verdiepingen hoog, zonder extra constructieve voorzieningen gestapeld worden, waardoor zich het bouwsysteem bijzonder goed eigent om in grote getallen een bijdrage tegen de enorme woningnood te leveren.

De modules worden in een fabriek volgens een gestandardiseerd proces geproduceerd. Door de nauwkeurigheid, de repeteerbaarheid, de onafhankelijkheid van weersinvloeden, de mogelijkheid tot verdere industrialisatie, de kwaliteitscontrolles en nog vele aspecten meer ligt een vergelijking met de automobilindustrie voor de hand.

Na gereedkomen van de modules worden deze op een vrachtwagen geladen, naar de locatie getransporteerd en daar naast en op elkaar op een fundering gemonteerd, voorzien van ontsluitingen (trappen, podesten en liften) en aan het elektra- en waterleidingnetwerk gekoppeld. De woningen zijn meteen gereed voor bewoning.

Door de mobiliteit en flexibiliteit van het modulebouwsysteem kan deze cyclus vele malen op verschillende locaties herhaald worden en ontstaan telkens weer nieuwe configuraties en gebouwen.