HET WOONCONCEPT

FOCUS OP JONGERENHUISVESTING

Onze focus ligt op betaalbaar en kwalitatief goed wonen voor jongeren en starters.

Onder het motto “Zelfstandig, maar niet alleen.” streven wij ernaar om in onze gebouwen ook altijd een huiskamer (met horeca), gemeenschappelijke binnenruimte voor wasmachines en een gemeenschappelijke tuin voor bewoners en buurt te integreren.

We kijken niet weg, we kijken naar elkaar om.

Community Living WOODYSHOUSING

Bewuste ontmoetingen maken deel uit van ons community living. Bewoners zijn allen lid van een cooperatieve vereniging U.A., waarmee zij gezamenlijk energie opwekken, electrische deelauto’s en fietsen regelen, de tuinen vorm en inhoud geven en activiteiten voor elkaar en voor de buurt organiseren.

De commissiestructuur van bewoners zorgt voor een duidelijke organisatie, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en een grote mate aan zelfbeschikking. Zo zijn bewoners nauw betrokken bij de selectie van nieuwe bewoners. Uiteraard wordt dit alles via een platform digitaal ondersteunt.