CONNECT & STAY

CONNECT & STAY is het door WOODYSHOUSING ontwikkelde concept voor hotel en short-stay verblijf met een horeca functie en gedeelde werkplekken. Hiermee komen we tegenmoet aan de grote vraag naar aanvullende verblijfmogelijkheden voor mensen die tijdelijk in een stad verblijven en de voorkeur geven aan een kleinschaliger, meer persoonlijke manier van verblijf.

CONNECT & STAY kenmerkt zich door de huiselijke sfeer en de persoonlijke, vriendschappelijke wijze, waarmee de gast opgenomen wordt. Daarmee bevinden we ons op het snijvlak van een boutique hotel, een Bed & Breakfast en het wonen in een eigen studio.

Door de gemeenschappelijke voorzieningen, het aanwezige restaurant, het (dak)terras en de gedeelde werkplekken voelt zich de bezoeker snel thuis.

CONNECT & STAY vindt zijn eerste realisatie in Almere en wordt de bakermat van de leer- en experimenteeromgeving voor vernieuwende hospitality- en verblijfsaccomodatie. Als living lab voor aanstaande hotel-, hospitality- en eventprofessionals combineert CONNECT & STAY het leerhotel en de hotelschool in één. Meer informatie over CONNECT & STAY Almere vindt u hier.